Startportals

 

 

Home | Uitleg | De startpagina's | Aanmelden | Contact

 

 

Algemene voorwaarden

 

Niets van deze website mag gekopieerd worden, zonder schriftelijke toestemming van de webmaster.

Alle teksten en afbeeldingen zijn eigendom van Startportals.be en mogen onder geen beding op andere websites geplaatst worden.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, embedding of verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.

GDPR Gegevensbescherming:
Wij bewaren geen adressen, telefoonnummers, IP-adressen of e-mailadressen. Als een link is goedgekeurd en op de website geplaatst, dan verwijderen wij deze gegevens uit ons e-mailprogramma.

We don't store your emailadress and we don't have a database with adresses, phonenumbers or emailadresses.

 

 


 
 


Algemene voorwaarden

   Startportals Copyright